Agencija svojim klijentima obezbjeđuje:

Fizičku zaštitu

Tehničku zaštitu